CD Lux et origo

Na konci srpna 2023 by mělo vyjít již druhé hudební CD a multimediální flash disk Kněžské gregoriánské scholy, které zpracovává témata Svatého týdne a Velikonoc. Ponese název:

Lux et origo Světlo a Původce světla / Zdroji nejvyššího světla…

Lux et origo KGS
 

Těmito slovy obohatili modlící se křesťané středověku začátek melodie známého zvolání „Kyrie eleison“, tedy „Pane, smiluj se“, pro mše v době velikonoční. Těmito slovy začínáme i my nahrávku gregoriánského chorálu a středověké polyfonie. Jsou to slova, která výstižně a radostně zvěstují obsah velikonočního tajemství, které církev po staletí opěvuje v tolika podobách a obměnách hudebního umění. Když se o velikonoční vigilii poprvé rozhoří plamen na velikonoční svíci, zvěstuje nám, že Kristus zaplašil temnotu smrti, podobně jako světlo svíce zahání temnotu noci. A ve starobylém zpěvu u této svíce, v jakémsi slavnostním naléhání církev prosí, ať její plamen „spatří jitřní Vládce světla. Onen totiž Vládce světla, který nezná západu. Ten, který se vrátil z říše zemřelých a jasně zazářil lidskému rodu: tvůj Syn Ježíš Kristus…“ Vzkříšený Pán je tedy Vládcem božského světla a jeho zdrojem pro nás. Zápas o to, aby ono světlo v nás vítězilo nad temnotami zla, je denním chlebem naší kněžské služby. V tomto velikonočním cyklu promodlených zpěvů církve proto s nadějí zvěstujeme vítězství a sílu světla Kristova. Kéž něco z tohoto božského jasu zazáří i našim posluchačům – to je ostatně nejvlastnějším smyslem a posláním těchto chorálních modliteb.

01 – Kyrie I Lux et origo

03 – Hymnus Gloria laus

04 – Hymnus Crux fidelis

06 – Antiphona Ubi caritas

07 – Hymnus Pange lingua

09 – Improperia

10 – Antiphona Crucem tuam adoramus

12 – Responsorium Tenebrae factæ sunt

13 – Sequentia Stabat Mater

15 – Graduale Christus factus est

16 – Cantio Ætas carmen melodiae

18 – Sequentia Victimæ paschali laudes

19 – Communio Christus resurgens ex mortuis

20 – Cantio Surrexit Christus hodie

22 – Alleluia + cantio Mors

23 – Antiphona Regi autem saeculorum

24 – Canticum Salus et gloria

26 – Cantio Ascendit Christus hodie

27 – O Virgo splendens

28 – Petrus Wilhelmi de Grudencz Prelustri elucencia

29 – Moteto Veni, sancte Spiritus Da gaudiorum premia

 

Hudba křesťanského středověku uchopuje a zpracovává témata Svatého týdne a Velikonoc velmi bohatě a rozmanitě. Na této nahrávce zaznívají zhudebněné modlitby, které jsou jednak neodmyslitelně spjaty s liturgickým slavením vrcholu církevního roku, jednak vhodně reprezentují rozličné liturgické žánry chorální tvorby: antifona s žalmem či veršem, communio, graduale, hymnus, kantikum, ordinarium, procesní zpěv, responsorium, sekvence. Mezi tyto chorální melodie jsou včleněny rané středověké vícehlasy – způsobem, jenž odráží praxi našich hudebních pásem, která má napomoci ke zpestření a odlehčení náročného chorálního repertoáru. Také tyto vícehlasy odkazují alespoň do určité míry na různost forem (dvojhlasá či trojhlasá píseň, moteto, kánon) i dob a míst původu (české země, Francie, Maďarsko, Španělsko). Takto široký výběr sice nedává možnost představit uceleně určitý styl, formu či bohoslužebné zaměření středověké duchovní hudby, umožňuje však zaslechnout větší počet z pestré palety hlasů, jimiž církev opěvovala a dodnes opěvuje tajemství Velikonoc v liturgickém slavení. Skladby jsou řazeny chronologicky podle toho, jak v církevním roce postupně prožíváme vrchol Kristova spásného díla: procesní zpěv na Květnou neděli, hymnus znějící Svatým týdnem, eucharisticky utvářená láska a přenesení eucharistie coby dvě témata Zeleného čtvrtku, velkopáteční uctívání Svatého kříže a prožívání Kristova utrpení a smrti, tiché rozjímání o Božím vykoupení na Bílou sobotu, jásavá velikonoční radost, trvající intenzivně celý oktáv, alelujové opěvání Kristova vítězství až do nanebevstoupení Páně, které otevírá příslib seslání Ducha svatého, jehož po vzoru apoštolů očekáváme a přijímáme v modlitebním společenství s Matkou Boží. Všechny tyto aspekty uvozuje a osvětluje přednes krátkých novozákonních úryvků. Biblické texty zde čteme z pozice ustavičných hlasatelů Božího slova, které na prvním místě zvěstujeme i naším společným a sdíleným zpíváním.