Nadcházející události

V současné době žádné nové události nejsou evidovány.

Je to Hospodin, v něhož jsme skládali naději, budeme jásat a radovat se, že nás spasil.

Iz 25, 9