Nadcházející události

V současné době žádné nové události nejsou evidovány.

Ztrestám vás podle ovoce vašich skutků, je výrok Hospodinův.

Jr 21, 14